ЭЛФИ была первой и остается лучшей бухгалтерской программой в Украине

Поява у 1997 році на ринку бухгалтерських програм України системи «Робот – бухгалтер ЕЛФІ» 7.0, створеної ТОВ «Фенікс – Систем» (Київ) , справило справжню революцію у технології бухгалтерського обліку. В ЕЛФІ була реалізована принципово нова, системна технологія бухгалтерського обліку, яка забезпечувала ведення обліку та формування звітності комп'ютером з мінімальною участю бухгалтера. При цьому трудомісткість обліку знижувалась в сотні разів, забезпечувалась його повнота і достовірність. 
У той час бухгалтерський облік на підприємствах  України, як і в інших державах, утворених після розпаду СРСР,  вівся вручну, а персональні комп'ютери, які ставали все більш доступними, застосовувались лише для рішення окремих задач, нашталт "складський облік", друк платіжних доручень, рахунків– фактур, накладних і т.п. документів, що вважалося тоді великим досягненням. Тому ЕЛФІ почала стрімко розповсюджуватись в усіх регіонах України.
В 1999 році нами була розроблена нова редакція ЕЛФІ (версия 7.21) , яка працювала на новому плану рахунків, введеним у дію з 2000 року. Це була перша  функціонально повна система комплексної автоматизації бухгалтерського обліку (свідоцтво про реєстрацію авторського права від 20.11.2002 р.), яка згодом стала еталоном бухгалтерської системи.

История1_2У березні 2000 р. вона була презентована на 7-й міждународній виставці інформаційних  технологій EnterEX 2000 у Києві і після цього отримала широке застосування на середніих і малих підприємствах торгівлі, послуг, будівництва, промислового виробнцтва та інших видів діяльності.
У 2002 році була випущена спеціальна версія ЕЛФІ для неприбуткових организацій, яка успішно працює до цього часу у благодійних фондах, профспілкових комітетах усіх рівней та інших громадських організаціях.
У 2003 році в Україні було введено в дію новий Закон про прибуток, зобов'язуючий підприємства вести податковий облік і ми своєчасно розробили додаток до системи, який забезпечив автоматичне формування Декларації про прибуток з додатками і розшифровками її статей.

У 2004 році, на основі досвіду розробок і експлуатації системи, була створена версія ЕЛФІ 8.0 з елементами штучного інтелекту, яка автоматизує формування проводок і підтримує багаторівневий аналитичний облік доходів і видатків підприємства, забезпечує податковий облік і звітність, направляє та навчає користувачів.

У наступні роки  продовжувалось її вдосконалення на основі досвіду эксплуатації на сотнях підприємств і у 2017 році почалось розповсюдження кросплатформеної версії зі штучним інтелектом професійного бухгалтера - «ЕЛФІ 10.0 smart». яка на відміну від попередньої версії може встанавлюватись на комп'ютери як з 32-х розрядною так і з 64-х розрядною операційною системою Windows.

У 2005 році почалося впровадження створеної нами на платформе MS SQL – serveERP системи «ЕЛФІ – ПІДПРИЄМСТВО», орієнтованої на великі та середні промислові підприємства, яка може працювати у локальній мережі з практично необмеженою кількістю робочих місць.

У 2006 році була завершена розробка  інтелектуальної системи бухгалтерського обліку в бюджетних установах - «ЕЛФІ – КАЗНАЧЕЙ» , яка почала впроваджуватись у бухгалтеріях рад різних рівней, школах, районних лікарнях та інших бюджетних установах держави.

Впродовж натупних років вона постійно вдосконавлювалась і у 2018 году вийщла нова - фантастмчна версія ЕЛФІ - зі штучним інтелектом професійного бухгалтера бюджетної установи «ЕЛФІ – КАЗНАЧЕЙ smart», яка на 99.9% автоматизує облік.